Familieforløb

Få et familieliv, hvor alle trives og drømme kan udleves

Det er en stor omvæltning for den enkelte og for familien, når en af familiens medlemmer får en alvorlig eller kronisk sygdom. 

Som forælder eller partner har vi det med at tage over og gøre os stærke, når vores barn eller partner har det svært. Og mange kommer let til at bruge al deres energi og opmærksomhed på sygdommen og dens energi. Dette er en hel naturlig menneskelig reaktion, men også en opførelse, vi er nødt til at tilpasse for alles skyld. Ingen har gavn af at blive identificeret med sin sygdom eller at blive overdænget med overdreven hensynstagen. Og ingen af os kan hele tiden være den stærke og den, der klarer det hele.

Efter nogen tids sygdom kan der derfor opstå behov for at arbejde med familierelationerne for at tage vare på hele familiens trivsel og udvikling. Det kan imidlertid være utrolig svært at få øje på dynamikken i egen familie, og derfor kan der være brug for hjælp fra en, som kan se familien udefra. En person, som kan se, hvad der er med til at afvikle familien, og hvad der er med til at udvikle familien.

Børn og unge der har en kronisk sygdom har helt almindelige behov for at få opbygget deres selvtillid, personlige integritet og ansvarlighed. Og voksne der har en kronisk sygdom har også brug for at blive set, som den de er og for at bidrage til familielivet på alle leder og kanter.

Jeg har specialiseret mig i at hjælpe og støtte den enkelte og familien med at finde fodfæste i det nye, genoprette balancen og åbne op for nye tanker, drømme og muligheder.

Jeg tilbyder hjælp til at få et sundt fællesskab i familien med plads til individuelle behov, hvor alle i familien føler sig som en del af et udviklende fælleskab, hvor de voksne tager lederskab med plads til børnenes input.

I forløbet vil vi bl.a. arbejde med:

  • Kommunikationsformen i familien
  • Personlig kommunikation, personlige grænser og personligt lederskab
  • Familie- og individuelle mønstre
  • Fælles og individuelle ønsker/mål

Familieforløb foregår typisk over seks sessioner af 1,5 time pr. gang. Tre af sessionerne vil være for forældrene alene, efterfulgt af tre sessioner for hele familien. Vi vil i fællesskab finde frem til, hvad der kan styrke jeres familieliv fremadrettet, og skabe klarhed over jeres udfordringer og ønsker for fremtiden.

Alle forløb sammensættes individuelt