Forside

Få det liv, du drømmer om

Det at få konstateret en kronisk /alvorlig sygdom er en kæmpe omvæltning. Mange oplever, at der rykkes ved deres selvforståelse, identitet og drømme.

Jeg brænder for at hjælpe den enkelte og familien med at finde fodfæste i det nye, genoprette balancen og åbne op for nye tanker, drømme og muligheder.

Få det liv du drømmer om på trods af sygdom 

Det er en stor omvæltning for den enkelte og for familien, når en af familiens medlemmer får en alvorlig eller kronisk sygdom. 

Selve diagnosticeringen af sygdommen er forbundet med en masse tanker og følelser for både den der er syg og for de pårørende. Nogle føler lettelse ved at finde ud af, hvad der er galt, mens andre oplever, at deres ’kendte’ verden og identitet styrter i grus. Reaktionerne, følelserne og tankerne er lige så forskellige, som vi hver især er som menneske. 

Efter længere tids liv med sygdommen kan der opstå behov for at omdefinere sig selv og sit liv og se på hvilke muligheder man nu har.

Jeg har specialiseret mig i at hjælpe og støtte familier, hvor et af familiens medlemmer har en kronisk eller alvorlig sygdom til at leve det liv, de drømmer om. 

Hvor sundhedsvæsenet tager hånd om symptomer, diagnoser og behandlinger, tager jeg hånd om det indre. Jeg tager med andre ord over der, hvor sundhedsvæsnet slipper og mange står alene tilbage med tankerne, frygten, vreden, sorgen, usikkerheden og alle de andre følelser, der følger med, når en diagnose pludselig forandrer ens og familiens liv.

Som coach og mentor giver jeg dig – og din familie – mulighed for at skabe forandringer i dit /jeres liv. Det gør jeg ved at facilitere en proces, der gør det muligt for dig at se dine/jeres drømme, tanker, forhindringer og muligheder i et nyt lys. Menneskers mål og veje dertil er individuelle, men det kan fx være, at du/I drømmer om at:

  • Finde nye veje til at føre dine drømme ud i livet
  • Finde ud af, hvordan du bedst udnytter dit potentiale og hvilke praktiske aspekter, der kan føre dig videre fx uddannelses- eller arbejdsmæssigt
  • Styrke og bibeholde en god og ligeværdig relation til familie, kæreste og venner samtidig med, at du bliver bedre til at italesætte og respektere dine behov og grænser
  • Gå fra at lade dig styre af dit barns sygdom til at favne den
  • Få redskaber til, hvordan du tackler din frustrationer, når alt virker uoverskueligt
  • Skabe en bedre balance i familien, hvor der også er overskud til at gøre de ting, der giver dig energi